• Xếp theo:
Máy khoan pin Bosch GSB 18 VE-2-LI

Máy khoan pin Bosch GSB 18 VE-2-LI

Mã SP: 42925

9,495,000đ
Máy vặn vít Bosch Go Gen 2

Máy vặn vít Bosch Go Gen 2

Mã SP: 42924

850,000đ
GWS 750-100 (Roto)

GWS 750-100 (Roto)

Mã SP: 42923

280,000đ
Máy khoan pin Bosch GSB 180-LI

Máy khoan pin Bosch GSB 180-LI

Mã SP: 42915

3,120,000đ
GWS 7-100 (Roto)

GWS 7-100 (Roto)

Mã SP: 42911

270,000đ
Máy Bào Bosch GHO 6500

Máy Bào Bosch GHO 6500

Mã SP: 42901

1,423,000đ
Máy cưa đĩa Bosch GKS 7000

Máy cưa đĩa Bosch GKS 7000

Mã SP: 42897

2,090,000đ
Máy cưa lọng cầm tay Bosch GST 700

Máy cưa lọng cầm tay Bosch GST 700

Mã SP: 42896

1,691,000đ
Máy cưa đĩa Bosch GKS 190

Máy cưa đĩa Bosch GKS 190

Mã SP: 42895

2,331,000đ
Máy Cưa Kiếm Bosch GSA 120 -1200W

Máy Cưa Kiếm Bosch GSA 120 -1200W

Mã SP: 42891

2,679,000đ
Máy cưa lọng GST 80 PBE

Máy cưa lọng GST 80 PBE

Mã SP: 42889

2,771,000đ
Máy cưa lọng cầm tay Bosch GST 8000E

Máy cưa lọng cầm tay Bosch GST 8000E

Mã SP: 42887

2,205,000đ
Máy cưa lọng Bosch GST 65E

Máy cưa lọng Bosch GST 65E

Mã SP: 42886

1,733,000đ
Bộ vặn vít Bosch GO

Bộ vặn vít Bosch GO

Mã SP: 42884

760,000đ

Back to top