Tìm kiếm
  • Xếp theo:
GDX 18 V-200C (Hộp nhông)

GDX 18 V-200C (Hộp nhông)

Mã SP: 43874

1,010,000đ
Máy khoan Bosch GBM 10RE

Máy khoan Bosch GBM 10RE

Mã SP: 43830

1,119,000đ
Máy khoan Bosch GBM 6 RE

Máy khoan Bosch GBM 6 RE

Mã SP: 43829

949,000đ
GBH 2-24 DRE (Roto)

GBH 2-24 DRE (Roto)

Mã SP: 43798

480,000đ
Máy khoan búa Bosch GBH 220

Máy khoan búa Bosch GBH 220

Mã SP: 43764

2,929,000đ
Máy khoan Bosch GBM 13 RE

Máy khoan Bosch GBM 13 RE

Mã SP: 43763

1,529,000đ
Máy khoan vặn vít pin Bosch GSR 120-LI

Máy khoan vặn vít pin Bosch GSR 120-LI

Mã SP: 43702

1,887,000đ
GSB 10 RE (Roto)

GSB 10 RE (Roto)

Mã SP: 43608

340,000đ
Máy khoan điện Bosch GBM 320 320W

Máy khoan điện Bosch GBM 320 320W

Mã SP: 43506

612,000đ
Máy khoan động lực Bosch GSB 550

Máy khoan động lực Bosch GSB 550

Mã SP: 43493

828,000đ
GBH 3-28 DRE (Roto)

GBH 3-28 DRE (Roto)

Mã SP: 43489

1,095,000đ
Máy khoan búa Bosch GBH 2-28 DV 820W

Máy khoan búa Bosch GBH 2-28 DV 820W

Mã SP: 43482

5,500,000đ

Back to top