• Xếp theo:
Máy khoan Bosch GBM1000RE 350W (Xanh)

Máy khoan Bosch GBM1000RE 350W (Xanh)

Mã SP: 43386

828,000đ
Máy khoan Bosch GBM 13 RE (Xanh đen)

Máy khoan Bosch GBM 13 RE (Xanh đen)

Mã SP: 43043

1,879,000đ
Máy khoan xoay Bosch GBM 320

Máy khoan xoay Bosch GBM 320

Mã SP: 43008

750,000đ
Máy khoan Bosch GBM 10 RE

Máy khoan Bosch GBM 10 RE

Mã SP: 42944

1,092,300đ
Máy khoan búa Bosch GBH 2-18 RE

Máy khoan búa Bosch GBH 2-18 RE

Mã SP: 42844

2,180,450đ
Máy khoan xay Bosch GBM 350

Máy khoan xay Bosch GBM 350

Mã SP: 42841

827,000đ
Máy khoan Bosch GSB13RE (Xanh)

Máy khoan Bosch GSB13RE (Xanh)

Mã SP: 42840

1,406,000đ
Máy khoan búa Bosch GBH2-26E 26mm (Xanh)

Máy khoan búa Bosch GBH2-26E 26mm (Xanh)

Mã SP: 42839

3,501,000đ
Máy khoan búa GBH 2-28 DV Professional

Máy khoan búa GBH 2-28 DV Professional

Mã SP: 42838

4,650,000đ
Máy khoan Bosch GBM13RE 13mm (Xanh).

Máy khoan Bosch GBM13RE 13mm (Xanh).

Mã SP: 42837

1,406,000đ
Máy khoan Bosch GBM6RE 350W (Xanh)

Máy khoan Bosch GBM6RE 350W (Xanh)

Mã SP: 42833

1,015,000đ
Máy khoan Bosch GBM10RE 450W (Xanh)

Máy khoan Bosch GBM10RE 450W (Xanh)

Mã SP: 42832

1,101,000đ
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 DRE (Xanh).

Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 DRE (Xanh).

Mã SP: 42831

3,862,000đ
Máy khoan động lực Bosch GSB 10 RE

Máy khoan động lực Bosch GSB 10 RE

Mã SP: 42830

1,199,000đ
Máy khoan Bosch GBM 10 RE (Xanh đen)

Máy khoan Bosch GBM 10 RE (Xanh đen)

Mã SP: 42829

1,142,000đ
Máy khoan Bosch GSB 550RE Xline

Máy khoan Bosch GSB 550RE Xline

Mã SP: 42828

1,181,000đ
Máy khoan 320W Bosch GBM600 (Xanh)

Máy khoan 320W Bosch GBM600 (Xanh)

Mã SP: 42823

673,000đ

Back to top