• Xếp theo:
Máy khoan điện Bosch GBM 320 320W

Máy khoan điện Bosch GBM 320 320W

Mã SP: 43506

612,000đ
Máy khoan động lực Bosch GSB 550

Máy khoan động lực Bosch GSB 550

Mã SP: 43493

782,000đ
GBH 3-28 DRE (Roto)

GBH 3-28 DRE (Roto)

Mã SP: 43489

1,095,000đ
Máy khoan búa Bosch GBH 2-28 DV 820W

Máy khoan búa Bosch GBH 2-28 DV 820W

Mã SP: 43482

5,500,000đ
Máy khoan búa RBH 2-18 RE BOSCH

Máy khoan búa RBH 2-18 RE BOSCH

Mã SP: 43480

2,140,000đ
Máy khoan GSB 550 set 100 món

Máy khoan GSB 550 set 100 món

Mã SP: 43476

1,413,000đ
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26E 800W

Máy khoan búa Bosch GBH 2-26E 800W

Mã SP: 43474

4,550,000đ
Máy Khoan Động Lực Bosch GSB 16RE

Máy Khoan Động Lực Bosch GSB 16RE

Mã SP: 43472

2,300,000đ
Máy khoan búa Bosch GBH 2-20 RE 600W

Máy khoan búa Bosch GBH 2-20 RE 600W

Mã SP: 43470

3,550,000đ
Máy Khoan Bosch GSB 10RE 500W

Máy Khoan Bosch GSB 10RE 500W

Mã SP: 43465

2,050,000đ

Back to top