• Xếp theo:
Bộ vặn vít Bosch GO

Bộ vặn vít Bosch GO

Mã SP: 42884

760,000đ
Máy đục Bosch GSH9VC 1.500W (Xanh)

Máy đục Bosch GSH9VC 1.500W (Xanh)

Mã SP: 42882

17,100,000đ
Máy đục phá Bosch GSH5X 1025W (Xanh)

Máy đục phá Bosch GSH5X 1025W (Xanh)

Mã SP: 42881

4,596,000đ
Máy đục phá Bosch GSH5 1100W (Xanh)

Máy đục phá Bosch GSH5 1100W (Xanh)

Mã SP: 42879

5,790,000đ
Máy khoan búa GBH 2-26 DRE

Máy khoan búa GBH 2-26 DRE

Mã SP: 42757

3,933,000đ
máy khoan bosh 2-26DRE loại 1

máy khoan bosh 2-26DRE loại 1

Mã SP: 42756

1,220,000đ
Máy đục bê tông Bosch GSH 500

Máy đục bê tông Bosch GSH 500

Mã SP: 42755

6,000,000đ
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 DRE

Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 DRE

Mã SP: 42754

3,680,000đ
Máy khoan búa Bosch GBH 2-24 DRE (790W)

Máy khoan búa Bosch GBH 2-24 DRE (790W)

Mã SP: 42753

4,200,000đ
Máy khoan bê tông

Máy khoan bê tông

Mã SP: 42752

1,350,000đ
Máy khoan búa Bosch GBH 2-20 DRE

Máy khoan búa Bosch GBH 2-20 DRE

Mã SP: 42751

2,770,000đ
Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 DRE

Máy khoan búa Bosch GBH 2-26 DRE

Mã SP: 42750

3,604,000đ
Máy đục Bosch GSH 500 GEN II New 2019

Máy đục Bosch GSH 500 GEN II New 2019

Mã SP: 41991

4,604,000đ
Khoan Bosch 2-26 DRE

Khoan Bosch 2-26 DRE

Mã SP: 40725

3,600,000đ
Máy khoan betong Bosch GBH 2-28 DFV 850W

Máy khoan betong Bosch GBH 2-28 DFV 850W

Mã SP: 38829

4,835,000đ

Back to top